Facebook Ads Targeting

โฆษณา Facebook อย่างไร? ให้คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด

Facebook Ads Targeting

จ่ายเงินไปตั้งเยอะ ยอด Like ก็ดี Reach ก็สูง แต่ทำไม? ยอดขายที่ได้กลับตรงกันข้าม!

โฆษณา Facebook อย่างไร? ให้คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด คงเป็นคำถามสำหรับคนที่ใช้ Facebook โปรโมทธุรกิจ

ในมุมมองของผม Facebook เป็น social media ที่เหมาะกับการโฆษณามากที่สุด และสมบูรณ์แบบที่สุดในเวลานี้

ทำไมผมถึงคิดแบบนั้น ? เพราะเฟสบุ๊คมีเครื่องมือช่วยให้นักการตลาด ส่งตรงโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และค่อนข้างแม่นยำ เป็น Potential Audience ที่มีโอกาสสนใจสินค้า content และแบรนด์ของเรามากที่สุด เราจึงควรใช้ความสามารถนี้ในการนำธุรกิจของเราไปถึงฝั่งฝัน

เราจะกำหนด Target group โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ครับ

1. Demographic : ลักษณะประชากรศาสตร์ – เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอื่นๆ

2. Geographic : สถานที่ – ระบุประเทศ จังหวัด เมือง เช่น ประเทศไทย กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรืออาจระบุให้ลึกไปถึงอำเภอไหน เมืองไหนก็ได้

3. Interests ความสนใจ และ Behaviors พฤติกรรม เช่น กลุ่มคนรักสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย Fitness&Wellness, Sport&Outdoor ชอบดูหนัง ฟังเพลง Hobbies&Activities

Facebook ads targeting

หลังจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายครบแล้ว เฟสบุ๊คจะแสดง potential reach ที่เป็นกลุ่ม target ทั้งหมดของเรา

>> ตัวอย่างการกำหนด target audiences <<

สำหรับสินค้าประเภทครีมหน้าขาว ครีมบำรุงผิวสำหรับผู้หญิง ควรกำหนด target group เป็น เพศหญิง อายุ 18-44 ปี อาจแบ่งเป็นช่วงอายุให้ย่อยลงอีก อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีความสนใจด้านความสวยความงาม และครีมบำรุงผิว