Facebook VDO Post

โพสต์ VDO บน Facebook มี organic reach สูงถึง 8.71%

Facebook VDO Post

การดู VDO บน Facebook กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลของ Social bakers พบว่า วีดีโอโพสต์บน Facebook มี Organic Reach สูงถึง 8.71% ซึ่งหากเทียบกับการโพสต์แบบแชร์ link ที่มี organic reach เพียง 5.29% เท่านั้น ส่วน text post มี 5.77% และ photo post มี organic reach เพียง 3.73%

หมายความว่า การโพสต์แบบวีดีโอจะเข้าถึงผู้อ่านได้มากกว่าการโพสต์แบบอื่นๆ

แบบนี้แบรนด์ควรทำอย่างไร ควรเน้นทำการตลาดในรูปแบบ VDO Content มากขึ้นหรือไม่?

VDO Content เป็นหนึ่งใน strategy ที่จะทำให้แฟนๆ engage กับ brand มากขึ้น มีส่วนร่วมกับโพสต์และแบรนด์มากขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ของคุณเหมาะกับทำ VDO ด้วยหรือไม่ หรือหากทำการโปรโมทด้วยวีดีโอแล้วจะทำออกมารูปแบบไหนที่จะทำให้ถูกใจคนดู จะทำอย่างไรให้มี like comment และมียอด share ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้น ทำให้แฟนหรือลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์ ประทับใจในแบรนด์มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ไปในตัวอีกด้วย

Source