Starup Business

เตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ใครๆก็ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง อยากลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว ด้วยเป้าหมายของรายได้ที่มากกว่า การทำงานที่ flexible กว่า และยิ่งขยันก็ยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นตามไปด้วยหากธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ไม่ต้องง้อโบนัสเหมือนทำงานประจำ