ลงโฆษณาfacebook ใช้เงินเริ่มต้น

ลงโฆษณา Facebook ใช้เงินเริ่มต้นเท่าไหร่ดี

หลายๆคนที่สนใจอยากเริ่มต้น ลงโฆษณา Facebook หนึ่งในคำถามคงจะเป็นเรื่อง จำนวนเงินเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการโฆษณา หรือ ควรใช้เงินเท่าไหร่ดี